Government of Ireland
Logo - Co-funded by the European Union
Pobal - Government Supporting Communities
Social Inclusion and Community Programs
Galway City partnership
“The Social Inclusion and Community Activation Programme (SICAP) is co-funded by the Irish Government, through the Department of Rural and Community Development, and the European Social Fund Plus under the Employment, Inclusion, Skills and Training (EIST) Programme 2021 -2027.”
“Tá an Clár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail (SICAP) cómhaoinithe ag Rialtas na hÉireann, tríd an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, agus Ciste Sóisialta na hEorpa Plus faoin gClár Fostaíochta, Cuimsiú, Scileanna agus Oiliúna (EIST) 2021 -2027.”

Mock Online Interviews

Mock Online Interview Training

We are now offering Mock Online Interviews to help job seekers prepare for a real Online Interview over Skype/Zoom. If you are a job seeker today especially during Covid-19 restrictions, the chances that you will have to conduct an online interview are high. Conducting a Mock in a safe and confidential setting will boost your confidence to do an Online Interview for real.
For more Information contact David at 086 2525 640 or david@gcp.ie

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top