Government of Ireland
Logo - Co-funded by the European Union
Pobal - Government Supporting Communities
Social Inclusion and Community Programs
Galway City partnership
“The Social Inclusion and Community Activation Programme (SICAP) is co-funded by the Irish Government, through the Department of Rural and Community Development, and the European Social Fund Plus under the Employment, Inclusion, Skills and Training (EIST) Programme 2021 -2027.”
“Tá an Clár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail (SICAP) cómhaoinithe ag Rialtas na hÉireann, tríd an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, agus Ciste Sóisialta na hEorpa Plus faoin gClár Fostaíochta, Cuimsiú, Scileanna agus Oiliúna (EIST) 2021 -2027.”

NEW BEGINNINGS IN YOUR COMMUNITY

NEW BEGINNINGS IN YOUR COMMUNITY

A series of 4 workshops for members of community groups

Run by GRETB and Galway City Partnership
Call Imelda on 091-768305 or 086-0227821
7-9pm starting Wed 29th Sept 2021

RESILIENCE AND WELLBEING
WORKING IN HARMONY
GROUP WORK AND COMMITTEE SKILLS
ACCESSING RESOURCES & FUNDING

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top